Super Resume : Reflect your talent and get a better job
8 กุมภาพันธ์ 2559 
สมัครตำแหน่ง

นาย ซูเปอร์ เรซูเม่
มือถือ : 0803010000
ที่อยู่:172/2 ซอยพานิชกุล (ปรีดีพนมยงค์ 20) ถ.สุขุมวิท 71 แขวงพระโขนงเหนือ วัฒนา, กรุงเทพมหานคร 10110, ไทย
suptest07@topgunthailand.com
ข้อมูลส่วนตัว
สัญชาติ   : ไทย
ส่วนสูง
  : 160.0 ซม.
น้ำหนัก
  : 53.0 กก.
วันเดือนปีเกิด
  : 9 ก.ค. 2534 (24ปี)
รถส่วนตัว   : มี
เป้าหมายในการทำงาน
- ได้เปิดโลกทัศน์ของตนเองให้กว้างขึ้น
- ได้รับผิดชอบงานในตำแหน่งบริหาร
งานที่ต้องการ
ประเภทของงานที่ต้องการ: งานประจำ
สายงานที่ต้องการ: (ตามลำดับ)
 1. วิศวกร/ช่างเทคนิค: วิศวกรการขาย
 2. วิศวกร/ช่างเทคนิค: วิศวกรเครื่องกล
 3. วิศวกร/ช่างเทคนิค: วิศวกรโครงการ
ประเภทธุรกิจที่ต้องการ: (ตามลำดับ)
 1. การก่อสร้าง/การตกแต่ง
 2. การผลิต
 3. ปิโตรเลียม/พลังงาน/เหมืองแร่
เงินเดือนที่ต้องการ: 20,000 - 25,000 บาท ต่อเดือน
พื้นที่ทำงานที่ต้องการ (ดูข้อมูลเพิ่มเติมท้ายเรซูเม่)
 1. กรุงเทพมหานคร
 2. ชลบุรี, ทั้งหมด
สามารถเริ่มงานใหม่ได้ตั้งแต่: แจ้งล่วงหน้า 1 เดือน
การศึกษา
ปริญญาตรี คณะ วิศวกรรมศาสตร์, สาขาวิชาเอก วิศวกรรมเครื่องกล
2557, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์(บางเขน), ไทย, GPA 3.0/4
งานนอกเวลา/การฝึกงาน
จำนวนงานนอกเวลาทั้งหมดที่ทำ: 1 แห่ง, ระยะเวลา 0ปี5เดือน
เม.ย. 2557 - ส.ค. 2557( 5 เดือน )
บริษัท คอมพานี ลิมิเท็ต จำกัด, กรุงเทพมหานคร, ไทย
ประเภทของธุรกิจ: การผลิต
ตำแหน่งล่าสุด: วิศวกรเครื่องกล
ตำแหน่งเทียบเท่าในตลาด: วิศวกร/ช่างเทคนิค : วิศวกรเครื่องกล
ประเภทของงาน :ฝึกงาน
ทักษะและภาษา
ภาษา :
จีนกลาง (แบบย่อ)อ่าน:ดี
ฟัง:ดี
เขียน:ดี
พูด:ดี
อังกฤษอ่าน:ดีเยี่ยม
ฟัง:ดีเยี่ยม
เขียน:ดีเยี่ยม
พูด:ดีเยี่ยม
ไทยอ่าน:ดีเยี่ยม
ฟัง:ดีเยี่ยม
เขียน:ดีเยี่ยม
พูด:ดีเยี่ยม
คอมพิวเตอร์:
Ms Excelชั้นสูง
Ms PowerPointชั้นสูง
Ms Wordชั้นสูง
Photoshopชั้นสูง
ข้อมูลเพิ่มเติม - งานที่ต้องการ
พื้นที่ทำงานที่ต้องการ
 1. กรุงเทพมหานคร
 2. ชลบุรี, ทั้งหมด
 3. ระยอง, ทั้งหมด
 4. ขอนแก่น, ทั้งหมด
คุณได้รับอนุญาตให้ทำงานในประเทศไทย หรือไม่?: ได้รับอนุญาต
คุณมีความสะดวกที่จะย้ายที่ทำงานหรือไม่?: สะดวก
ต้องการงานที่มีการเดินทางหรือไม่?: 100%

Topgun Strengths©

(ตามลำดับ)
1. กระตือรือร้น
ผม ชอบที่จะได้ทำงานและชอบใช้เวลาให้มีค่ามากที่สุด ในระหว่างที่ไม่มีงานชิ้นใหม่ให้ทำ ผมมักจะกลับไปปรับปรุงข้อมูลที่มีอยู่ให้ทันสมัย จัดเก็บข้อมูลให้เป็นระเบียบ หรือทำโครงการอื่นที่ค้างอยู่ให้เสร็จ เมื่อหัวหน้างานเห็นว่าผมพยายามทำงานอย่างสม่ำเสมออยู่ตลอดเวลา หัวหน้างานก็พอใจและเชื่อใจให้ทำงานใหม่ๆ อยู่เสมอ
2. กล้าเสี่ยง
ผม มีจิตใจที่ชอบความท้าทาย และในการทำงาน ผมมักจะชอบเผชิญความเสี่ยงที่ผู้ร่วมงานคนอื่นต่างบอกว่าน่ากลัว แต่ท้ายที่สุดก็พิสูจน์ได้ว่าเป็นความเสี่ยงที่ส่งผลสัมฤทธิ์เป็นอย่างดี ตัวอย่างเช่น เมื่อห้าปีที่แล้ว ผมเริ่มเปิดบริษัทที่ปรึกษาของตนเอง หลังจากที่ได้ทำงานให้กับบริษัทใหญ่แห่งหนึ่งมาถึงแปดปี ผมก็คิดว่าการเริ่มทำสิ่งใหม่ๆ น่าจะนำความสำเร็จและความพึงพอใจมาให้ผมมากกว่า ผมรู้ว่าการตัดสินใจครั้งนี้หมายถึงงานที่หนักขึ้น และความรับผิดชอบที่มากขึ้นด้วย แต่ผมมั่นใจว่าสามารถจะรับมือกับปัญหาต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นตามมาหลังจากการเริ่มต้นธุรกิจของตนเอง จากนั้น ผมก็ได้รับความสำเร็จอย่างที่หวังไว้ ทั้งยังมีรายได้เพิ่มขึ้น และมีความสุขมากขึ้นกว่าเดิมเมื่อตัดสินใจที่จะเริ่มทำอะไรเป็นของตนเอง
3. กระจายความรับผิดชอบได้ดี
บาง ครั้งผมได้รับมอบหมายงานหลายอย่าง ดังนั้นจึงต้องพยายามกระจายความรับผิดชอบให้กับผู้อื่นโดยพยายามเลือก บุคลากรที่มีความสามารถและความถนัดกับงานแต่ละอย่างให้มากที่สุด วิธีการนี้ทำให้ผมมีเวลามากขึ้นที่จะทำงานอื่นๆ ที่สำคัญกว่า ในอดีตโครงการบางโครงการไม่ประสบความสำเร็จเนื่องจากผมพยายามที่จะรับทำงาน จนมากเกินไป แต่เมื่อได้หันมาทำงานโดยการกระจายความรับผิดชอบให้ผู้ร่วมงานคนอื่น ผมสามารถใช้ความสามารถของผู้ร่วมงานให้เป็นประโยชน์สูงสุด และทำให้โครงการต่างๆ ประสบความสำเร็จ การกระจายความรับผิดชอบเป็นวิธีการในการสร้างความสำเร็จให้กับงานโดยการใช้ ความสามารถของผู้ร่วมงานอย่างมีประสิทธิภาพ แบ่งงาน และทำให้ทำงานสำเร็จได้ตรงตามกำหนดเวลา
4. กล้าตัดสินใจ
คุณสมบัติ ประการหนึ่งที่ทำให้ผมเป็นเจ้าของธุรกิจที่ประสบความสำเร็จคือการเป็นนัก ตัดสินใจ แม้ว่าผมจะพยายามรวบรวมข้อมูลให้มากที่สุดก่อนที่จะตัดสนใจใดๆ ทางธุรกิจ ผมพบว่าการที่จะหาข้อมูลให้ครบถ้วนทุกอย่างสำหรับสถานการณหนึ่งนั้นเป็นไป ไม่ได้ ดังนั้นแทนที่จะยอมติดอยู่สถานการณ์ที่ไม่สามารถตัดสินใจได้ ผมจะยอมเสี่ยงและเดินหน้าต่อไป
5. กล้าที่จะลองผิดลองถูก
ผม คิดว่าคุณสมบัติที่สำคัญประการหนึ่งของตนเองคือความไม่กลัวต่อความผิดพลาด ดังนั้นเมื่อต้องเผชิญหน้ากับงานใหม่ๆ ผมจะทำอย่างสุดความสามารถ เมื่อปีที่แล้วบริษัทของผมหันมาใช้กลยุทธ์ทางการขายแบบใหม่ซึ่งมีความจำเป็น ต้องใช้การเข้าหาลูกค้าแบบประชิดตัว ผู้ร่วมงานส่วนใหญ่ในทีมของผมไม่ต้องการที่จะใช้วิธีการใหม่นี้เพราะพวกเขา ไม่เชื่อว่าจะเป็นวิธีที่ดี แต่ผมตัดสินใจว่าแม้ลองก็คงไม่เสียหาย และภายในเดือนแรกที่ใช้วิธีนี้ ยอดขายของผมก็เพิ่มขึ้นไปกว่าเท่าตัว แม้ว่าจะมีความผิดพลาดเกิดขึ้นบางครั้ง แต่ผลที่ได้ก็เป็นที่น่าพอใจ
ทักษะความสามารถอื่น :
ตรวจ สอบความถูกต้องในทุกรายละเอียด, เป็นนักวิเคราะห์สาเหตุของปัญหา, ใช้สามัญสำนึกในการทำงานได้ดี, มีความสามารถในการบริหารโครงการต่างๆ, เก่งในการประสานงานและติดตามงาน, สามารถทำทุกอย่างให้สำเร็จลุล่วงได้, สามารถแยกแยะความสำคัญก่อนหลังได้ดี

Topgun Aptitudes and Hidden Competencies©

ดนตรี:  
ฟัง: คลาสสิก
กีฬา: กอล์ฟชั้นสูง
ว่ายน้ำชั้นสูง
แบดมินตันชั้นสูง
ฟุตบอลชั้นสูง
กิจกรรมกลางแจ้ง:
  ดำน้ำชั้นสูง

จัดลำดับความชอบของความสนใจ/งานอดิเรก

(สูงสุด 5 อันดับ)
1. กอล์ฟ  2. ว่ายน้ำ  3. ฟุตบอล  4. ดำน้ำ  5. แบดมินตัน